Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie lub rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta Łomża.  Kartę Dużej Rodziny otrzyma rodzic posiadający przynajmniej trójkę dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku dzieci niepełnosprawnych brak jest ograniczenia wiekowego, wyznacznikiem jest konieczność  pozostawania pod opieką rodziców. Karta  wydawana jest bezpłatnie, niezależnie od dochodu.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, z których można skorzystać na terenie miasta oraz jest konkretną formą pomocy ułatwiającą funkcjonowanie rodzinom wielodzietnym. Jest to oferta różnorodna dotycząca komunikacji miejskiej, biletów wstępu do placówek MOSiR, instytucji kultury, usług i ofert handlowych. Obecnie zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 60 podmiotów z różnych branż m.in.: transportowej, usługowej, odzieżowej, obuwniczej, księgarskiej, budowlanej, papierniczej, paliwowej i wiele innych.

 

Poniżej do pobrania :

Kontakt do pracownika  zajmującego się podpisywaniem porozumienia z przedsiębiorcami:

Bożena Sajkowicz tel. (086) 215 68 52
e-mail: cop@umlomza.pl