Seminarium “System Obsługi Inwestora” w PPŁ – Łomża

W dniu 11 października 2016r. w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się seminarium „System Obsługi Inwestora”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni przedsiębiorcy. Spotkanie otworzył zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Następnie Mirosław Odziemczyk – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi PAIiIZ zaprezentował standardy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie obsługi inwestorów.   Przedstawił zasady budowania oferty inwestycyjnej, efektywne formy jej promocji, a także zasady współpracy PAIiZ – Partnerzy Regionalni w procesie obsługi projektu inwestycyjnego. Następnie Wiceprezes Zarządu SSSE Suwałki Wojciech Kierwajtys wyjaśnił zasady inwestowania w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedstawił system obsługi inwestora oraz zasady współpracy SSSE z gminą.