Modernizacja pionu żywieniowego SP 10 w Łomży

W dniu 30.09.2016 r. odbył się odbiór końcowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” zadania pn: Modernizacja pionu żywieniowego oraz sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży”

Zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany „Modernizacja pionu żywieniowego w SP 10 w Łomży oraz “Remont budynku SP 10 oraz GP nr 2 w Łomży”, opracowany przez Firmę Produkcyjno-Usługowo-HandlowaVITARO“, mgr inż. arch. urb. Janusz Kwaśniewski, Dziepółć 3, ul. 11-go Listopada 11E/39, 97-500 Radomsko i umowa WIN.272.2.29.2016 (282/2016) zawartą w dniu 12.07.2016 r. przez Konsorcjum firm:

1. Grinvest Damian Zembrzuski, 18-400 Łomżą, ul. Sikorskiego 8,

2. Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski, 18-400 Łomża, ul. Senatorska 7/3,

3. Embrus Sp. z o.o., 00336 Warszawa, ul. Kopernika 30/17 

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

– Remont sal lekcyjnych w zakres, którego wchdziła wymiana nawierzchni posadzek oraz malowanie ścian i sufitów

Modernizacja pionu żywieniowego w zakres, którego wchodziła wymiana stolarki drzwiowej, rozbiórka istniejącej posadzki i wykonanie nowej, wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitów

roboty elektryczne:

– Rozbudowa rozdzielnicy RG i wewnętrznej linii zasilającej

– Wykonanie i montaż nowej rozdzielnicy RKC kuchni.

– Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej.

– Wykonanie instalacji elektrycznej siłowej dla urządzeń technologicznych i gniazd 220 V.

– Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych.

– Wymiana opraw oświetleniowych i gniazd 220V w salach lekcyjnych.

roboty sanitarne w zakresie:

Demontaż wyposażenia technologicznego kuchni

Demontaż istniejących instalacji wod – kan i wentylacji mechanicznej

– Wykonanie nowej instalacji wod – kan

– Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

– Montaż nowego wyposażenia technologicznego kuchni

Roboty zostały wykonane w terminie od 12.07.201r. do dnia 30.09.201r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Prac nr 1/2016 . Prace wykonane zostały na podstawie umowy WIN.272.2.29.2016 (282/2016) z dnia 12.07.201r., która przewidywała termin rozpoczęcia robót w dniu 12.07.201r. i termin zakończenia 30.09.2016 r. Wykonawcy udzielili gwarancji do 30.09.2021 r.

Wartość całego zadania wyniosła 1 198 698,96 zł, kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-220 742 zł.

 

IMG_9454 IMG_9455 IMG_9456 IMG_9457 IMG_9610 IMG_9677 IMG_9678 IMG_9679 IMG_9680 IMG_9681IMG_9611IMG_9736 IMG_9738 IMG_9739 IMG_9740 IMG_9741 IMG_9742 IMG_9743 IMG_9744 IMG_9745 IMG_9746