Komunikat dotyczący CEIDG

W związku z informacjami od przedsiębiorców o próbach wyłudzenia opłaty za wpis do CEIDG przypominamy, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.