Granty w ramach pilotażowego konkursu Scale UP na realizację programów akceleracyjnych dla startupów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę podmiotów, którym przyznano granty w ramach pilotażowego konkursu Scale UP na realizację programów akceleracyjnych dla startupów.

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych przedsiębiorstw.

Pilotaż Scale UP zmobilizował bardzo dużą liczbę potencjalnych akceleratorów, a także dużych przedsiębiorstw (w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa), których potencjał może znacząco przyczynić się do rozwoju i wdrożeń innowacji tworzonych przez startupy.

Z uwagi na to, że efektywne programy akceleracji wspierające współpracę dużych przedsiębiorstw ze startupami mają istotne znaczenie dla rozwoju innowacyjności współpracujących podmiotów oraz związaną z tym potrzebę wypracowania optymalnego modelu akceleracji, zwiększono budżet pilotażu z 35 mln zł do 60 mln zł. Umożliwiło to przyznanie grantów na realizację dziesięciu projektów.

 

Lista aplikacji rekomendowanych do powierzenia grantu

Prezentacja