Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w poddziałaniu  3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs podzielony jest na etapy:

etap I     – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.

etap II    – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.

etap III   – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.

etap IV   – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Kto może składać wnioski?

Podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

 

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursowa