Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9

W dniu 30.09.2016 r. odbył się odbiór końcowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” zadania pn: Modernizacja pionu żywieniowego oraz remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Łomży”.

Zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany „Modernizacja pionu żywieniowego w SP 9 w Łomży , opracowany przez EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY, mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz, Białystok, ul. Włościańska 18 i umowa WIN.272.2.30.2016 (283/2016) zawarta w dniu 12.07.2016 r. pomiędzy Zamawiającym i Firmą: “Przemko” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Przemysław Biedrzycki, 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9C. 

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

– Remont szatni oraz klatki schodowej w zakres, którego wchodziła wymiana nawierzchni posadzek, wymiana drzwi zewnętrznych oraz malowanie ścian i sufitów

Modernizacja pionu żywieniowego w zakres, którego wchodziła wymiana stolarki drzwiowej, rozbiórka istniejącej posadzki i wykonanie nowej, wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitów 

roboty elektryczne:

– Wykonanie i montaż nowej rozdzielnicy RKC kuchni.

– Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej.

– Wykonanie instalacji elektrycznej siłowej dla urządzeń technologicznych i gniazd 220 V.

– Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych.

– Wymiana opraw oświetleniowych i gniazd 230V w szatni i jadalni. 

roboty sanitarne w zakresie:

Demontaż wyposażenia technologicznego kuchni

Demontaż istniejących instalacji wod – kan i wentylacji mechanicznej

– Wykonanie nowej instalacji wod – kan

– Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

– Wykonanie instalacji gazowej

– Montaż nowego wyposażenia technologicznego kuchni 

Roboty zostały wykonane w terminie od 12.07.201r. do dnia 30.09.201r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Prac nr 2/2016 . Prace wykonane zostały na podstawie umowy WIN.272.2.30.2016 (283/2016) z dnia 12.07.201r., która przewidywała termin rozpoczęcia robót w dniu 12.07.201r. i termin zakończenia 30.09.2016 r.  Wykonawca udzielił gwarancji do 30.09.2021 r. 

Wartość całego zadania wyniosła 1 068 870 zł, kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-227 000 zł.

IMG_9447 IMG_9448 IMG_9449 IMG_9453 IMG_9617 IMG_9618IMG_9614 IMG_9615IMG_9518 IMG_9519 IMG_9520 IMG_9521 IMG_9522 IMG_9523 IMG_9524IMG_9722 IMG_9723 IMG_9724 IMG_9725 IMG_9726 IMG_9727 IMG_9728 IMG_9729 IMG_9730  IMG_9733 IMG_9734