Przebudowa ulicy Kopernika

W dniu 26.10.2016 r. odebrano inwestycję p/n ”Przebudowa ulicy Kopernika w Łomży  ”. Wykonawcą robót była firma: UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17 – 100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży ul. Poligonowa 12,18 – 402 w Łomży.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

 • budowę jezdni o szerokości 6m o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR2,
 • budowę chodników ,
 • budowę zjazdów na posesje,
 • budowę parkingów,
 • wykonanie zieleni drogowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,

roboty sanitarne w zakresie

 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
 • demontaż kanału ciepłowniczego,

roboty elektryczne w zakresie

 • przestawienie słupa sieci elektrycznej NN na wjeździe do MPEC,
 • przebudowę sieci telefonicznej ORANGE S.A.
 • budowa kanału teletechnicznego na odcinku od studni SKR2-1 do SKR2-5.

 

Roboty zostały wykonane w terminie od 14.07.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Prac Tom I,II Prace wykonane zostały na podstawie umowy NR WIN.272.2.24.2016 z dnia 08.07.2016 r. i aneksem do umowy z dnia 22.09.2016 r. i 13.10.2016 r. która przewidywała termin zakończenia umowy nie później niż 28.10.2016 r. Wykonawca udzielił gwarancji do 26.10.2021 r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł  1 161 222,66 z

ł.IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576IMG_9580IMG_9581IMG_9668IMG_9939IMG_9940