PFR Starter FIZ

PFR Starter FIZ skierowany jest do innowacyjnych spółek znajdujących się w najwcześniejszej fazie rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji, startu). Finansowanie udzielane jest przez pośredników finansowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają finansowanym spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Cele inwestycyjne PFR Starter FIZ to:

  • zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP
  • wsparcie przedsiębiorstw na najwcześniejszych etapach rozwoju
  • umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw

Finansowanie zwrotne przez pośredników finansowych (fundusze VC) innowacyjnych MŚP na najwcześniejszych etapach rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji i startu ).

Wielkość Inwestycji:

Przeciętna wartość inwestycji w spółkę ok. 500 tys. zł. – 80% Fundusz PFR / 20% środki prywatne.

Konkurs:

Termin ogłoszenia konkursu II połowa grudnia 2016 r.