Budowa ulicy Wiosennej

W dniu 20.10.2016 r. odebrano inwestycję p/n ” Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście’’”. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o. o ul. Sikorskiego 156 w Łomży.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej klasy D –  ulicy Wiosennej od km 0,000+012,75 do km 0+979.42.

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

 • budowę jezdni ulicy o szerokości 6m o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3,
 • budowę skrzyżowań ulicy Wiosennej z ulicami:
 • Bez nazwy w km 0+ 118,
 • Tęczową około km 0+306,
 • Bursztynową około km 0+313,
 • Chmielną około km 0+458,
 • Zawady Przedmieście około km 0+651,
 • Bez nazwy około km 0+ 860
 • budowę chodników ,
 • budowę zjazdów na posesje,
 • wykonanie zieleni drogowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,
 • budowę systemu drenażu pod jezdnią,
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę kolidujących elementów istniejącej sieci elektrycznej PGE S.A.,
 • przebudowę wodociągu i hydrantów,
 • przebudowę sieci telefonicznej ORANGE S.A..

Roboty zostały wykonane w terminie od  30.03.2016 r. do 11.10.2016 r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Prac Tom I,II, III. Prace wykonane zostały  zgodnie z umową NR WIN.272.2.6.2016 z dnia 25.03.2016 r. która przewidywała termin zakończenia umowy nie później niż 28.10.2016 r. Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji do dnia  24.10.2021 r.

Koszt całkowity inwestycji   2 915 992,81 zł brutto. Dzięki staraniom Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego inwestycja w 50 proc. kosztów kwalifikowalnych jest dofinansowana z “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

IMG_8609 IMG_8610 IMG_8611 IMG_8612IMG_8881 IMG_8882IMG_8877IMG_9151 IMG_9152 IMG_9153 IMG_9154160721143246 160721143256 160721143301 160721143305 160721143312IMG_9478 IMG_9479 IMG_9480IMG_9577 IMG_9578 IMG_9579 IMG_9682IMG_9868 IMG_9869 IMG_9870 IMG_9871 IMG_9872 IMG_9873 IMG_9874 IMG_9875