Budowa ulicy Ptasiej

W dniu 25.10.2016 r. odebrano inwestycję p/n ”Budowa ulicy Ptasiej w Łomży   ”. Wykonawcą robót była firma: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. 18-400 Łomża   ul. Poznańska 152.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

  • Budowę jezdni z kostki polbruk h 8-cm
  • Budowę zjazdów na posesję z kostki polbruk
  • Budowę chodników z kostki polbruk h-6 cm
  • Oznakowanie pionowe i poziome jezdni
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na słupach na nowe oprawy o mocy ok. 70 W

Roboty zostały wykonane w terminie od 11.08.2016 r. do dnia 12.10.2016 r. Prace wykonane zostały na podstawie umowy NR WIN.272.2.36.2016 z dnia 11.08.2016 r. i WIN.272.1.44.2016 z dnia 07.10.2016r. która przewidywała termin zakończenia umowy nie później niż 26.10.2016 r. Wykonawca udzielił gwarancji do 25.10.2021 r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł  206749,50 zł brutto.

IMG_9548 IMG_9549 IMG_9550 IMG_9551 IMG_9552IMG_9704IMG_9876 IMG_9877 IMG_9878 IMG_9879 IMG_9880 IMG_9881 IMG_9882 IMG_9883 IMG_9884 IMG_9885