Przebudowa drogi dojazdowej i parkingów przy budynku nr 36 przy Al. Legionów

W dniu 10.11.2016 r. odebrano inwestycję p/n  “Przebudowa drogi dojazdowej i parkingów przy budynku nr 36 przy Alei Legionów oraz chodnika przy budynku nr 32 A przy Alei Legionów  w Łomży.”

Wykonawcą robót była firma :  PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń  Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży.

zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

–   jezdni z kostki polbruk h – 8 cm,

–   parkingów z kostki polbruk h – 8 cm,

–   chodnika  z kostki polbruk h – 6 cm.

 

Roboty zostały wykonane w terminie od 25.07.2016 r. do 07.11.2016 r.

Prace wykonane zostały na podstawie umowy NR WIN.272.1.38.2016 z dnia 25.08.2016 r.

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji do dnia 10.11.2021 r.

Wartość robót wynosi  85 861,86 zł brutto.

IMG_9934 IMG_9935 IMG_9936 IMG_9937