Przebudowa drogi dojazdowej i parkingów przy ul. Wojska Polskiego

W dniu 10.11.2016 r  odebrano inwestycję p/n  “Przebudowa drogi dojazdowej i parkingów przy budynku nr 27 i 29 A oraz chodników przy budynku Nr 25,27,29 A przy ulicy Wojska Polskiego i w pobliżu budynku Nr 55 B przy ulicy Polowej  w Łomży i w pobliżu budynku nr 55 B przy ulicy Polowej.Wykonawcą robót była firma: :  PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń  Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży.

 

Roboty zostały wykonane w terminie od 15.11.2016 r. do 28.11.2016 r. Prace wykonane zostały na podstawie umowy NR  WIN.272.2.38.2016 z dnia 25.08.2016 r.

Wykonawca udzielił gwarancji do 02.12.2021 r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł  10 086,02 zł brutto.

IMG_0023 IMG_0024 IMG_0026 IMG_0028 IMG_9930 IMG_9932 IMG_9933