Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1

W dniu 28.10.201r. odebrano inwestycję p/n Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego “Termomodernizacja placówek oświatowych PP nr 1, nr 4 i nr 8 w Łomży” . Wykonawcą robót była firma:“JL” Jarosław Lewiarz Sp. z o.o., 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 27

W zakres wykonanych prac wchodziło:

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO styropianem EPS 80-040 gr. 20 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikatowej wraz z wymianą obróbek blacharskich i parapetów zew. okiennych,

– ocieplenie stropodachu metodą blow-in (wdmuchiwanie) wełną mineralną granulowaną gr. 25 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz wykonaniem pokrycia dachowego papą termozgrzewalną,

– ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną gr. 15cm zabezpieczoną warstwą lamelową,

– ocieplenie ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS30 gr. 18 cm,

– remont łazienek pracowniczych – likwidacja ścianki wewnętrznej, przesuniecie ścianki zewnętrznej , wymiana okładzin ściennych i podłogowych. Wymiana urządzeń sanitarnych. Wymiana drzwi wejściowych. Rozbiórka boazerii drewnianej na suficie korytarzy. Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu korytarza.

roboty sanitarne w zakresie:

drenaż opaskowy budynku.

roboty elektryczne w zakresie:

– wykonanie instalacji odgromowej

Roboty zostały wykonane w terminie od 03.08.201r. do dnia 28.10.201r.zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy nr 167/2016 i 168/2016. Prace wykonane zostały na podstawie umowy WIN.272.2.40.2016 (312/2016) z dnia 01.08.2016 r. , aneksem nr 1 z dnia 13.10.201r. i aneksem nr 2 z 24.10.2016 r. oraz zgłoszeniem wykonania robót z 28.10.201r.

Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży, “Roboty budowlano-instalacyjne w budynku PP nr 4 wraz z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych”

Wykonawca udzielił gwarancji do 16.11.202r.

Koszt wykonanych robót wyniósł 429 346,78 zł brutto.

IMG_9439IMG_9553 IMG_9555 IMG_9556 IMG_9557 IMG_9669 IMG_9670IMG_9429IMG_9430IMG_9437IMG_9487IMG_9489IMG_9490IMG_9491IMG_9553IMG_9557IMG_9669IMG_9670IMG_0015IMG_0016IMG_0017IMG_0018IMG_0019IMG_0020IMG_0021IMG_0022