Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 1 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. (do godz. 16:00).

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

– przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo

– konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu są dostępne na stronie NCBR.

Linki