Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferuje nowe usługi!

Od stycznia 2017 roku przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z indywidualnej konsultacji u klienta w swojej siedzibie. Usługa ta skierowana jest do podmiotów, które zamierzają aplikować w konkretnym konkursie i przystąpiły do przygotowania wniosku lub już realizują projekt z Funduszy Europejskich (FE). Specjaliści z Punktów Informacyjnych wyjaśnią wątpliwości, które się pojawiły oraz wytłumaczą jak prawidłowo wypełnić wniosek.

Jeżeli jesteście Państwo  zainteresowany którąś z powyższych usług zgłoście swoją potrzebę do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Twoim regionie.

Dane Punktów Informacyjnych  “Punkty Informacyjne“.