Prezydent inicjuje integrację środowiska przedsiębiorców

W środę 11 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Forum Gospodarczego. Motywem przewodnim spotkania była integracja środowiska przedsiębiorców w Łomży.
W jego trakcie zaprezentowano Program Rozwoju Przedsiębiorczości, informację na temat finansowania start-up przez „Aniołów biznesu” oraz folder promocyjny Miasta. Dyskutowano również nad promowaniem lokalnych przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Prezydent Łomży chce również integrować środowisko łomżyńskiego biznesu. – W tej materii mam duże oczekiwania wobec Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej – podkreśla Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski dodając, że może ona liczyć na każde wsparcie w tym zakresie ze strony Miasta.

Przyjęty w listopadzie przez Radę Miasta Program Rozwoju Przedsiębiorczości w mieście Łomża na lata 2020 Plus „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes” zaprezentował zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Zapewnił, że zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały dotyczące ulg dla przedsiębiorców zostaną szybko poprawione i wdrożone w życie. Szczególną uwagę zwrócił na brak terenów inwestycyjnych i propozycje działań zaradczych zamieszczonych w programie. Zaprosił przedsiębiorców do zgłaszania własnych nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach oferty inwestycyjnej miasta. – Po wypełnieniu deklaracji, dostępnej na stronie http://biznes.um.lomza.pl nieruchomości te zostaną umieszone na stronie Urzędu Miejskiego, co ułatwi potencjalnym inwestorom znalezienie interesujących ich terenów – podkreśla zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki. Poinformował również, że Miasto zbiera deklaracje od właścicieli posiadających nieruchomości przy ul. Meblowej.

Działania dotyczące finansowania start-up przez aniołów biznesu zaprezentował Doradca Prezydenta dr Adam Miara. Możliwości w tym zakresie oferuje Polski Fundusz Rozwoju. Jeżeli przedsiębiorcy posiadający kapitał będą zainteresowani taką formą współpracy, zostanie dla nich zorganizowane spotkanie z młodymi pomysłodawcami w Parku Przemysłowym Łomża. Ustalono, że przedsiębiorcy zainteresowani finansowaniem start-up złożą stosowne deklaracje drogą mailową do Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Prezes Parku Przemysłowego Łomża Andrzej Kiełczewski przedstawił działania planowane do realizacji w I kwartale 2017 r.  Zaprosił przedsiębiorców do udziału  w grupie zakupowej na zakup energii elektrycznej w 2018 r. – Udział w grupie zakupowej pozwala wynegocjować lepsze ceny na dostawę energii z uwagi na ilość – informował dodając, że deklaracje przyjmowane są do końca stycznia 2017 r.  Zapowiedział również szereg szkoleń dla przedsiębiorców o których na bieżąco będzie informował na stronie Parku.

Spotkanie było również okazją do ustalenia stałych terminów cyklicznych dyskusji z przedsiębiorcami w formie śniadań biznesowych. – Ustalono termin tych spotkań na drugi czwartek miesiąca o godz. 9.00 w siedzibie Parku Przemysłowego Łomża.  Celem spotkań jest przepływ informacji i integracja środowiska przedsiębiorców – przekazuje naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego Małgorzata Puchała. Pierwsze z nich odbędzie się 9 lutego 2017 r. Naczelnik COP poprosiła też o przesyłanie propozycji tematów, które mogłyby zostać poruszone na konferencji dla przedsiębiorców, której organizacja planowana jest w pierwszym kwartale 2017 roku.

W trakcie spotkania zwrócono szczególną uwagę na konieczność zintegrowania środowiska biznesowego. Wśród przedsiębiorców widoczna jest potrzeba spotkań, wymiany poglądów i doświadczenia. Konieczne jest też zaangażowanie młodych przedsiębiorców. Na spotkaniu wyznaczono członka Izby, który w imieniu Społecznego Forum Gospodarczego spotka się z zarządem Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i przedstawi propozycje, oczekiwania i ustalenia Forum.

Na koniec zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki poruszył zagadnienie dotyczące osób, wykluczonych społecznie z uwagi na ich niepełnosprawność czy choroby, zapraszając przedsiębiorców do wsparcia finansowego potrzeb tych osób. Podziękował panu Markowi Zacharzewskiemu, który poprzez zakup komputera dla osoby niepełnosprawnej umożliwił mu pracę grafika. Z kolei pan Zacharzewski podkreślił, że ogromną satysfakcję sprawiła mu radość i wdzięczność tej osoby.  W odpowiedzi na apel Prezydenta padła propozycja, aby w ramach ŁIP-H stworzyć fundusz pomocy osobom potrzebującym.