Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków do Działania 5.1 RPO WP

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, sala 115 (I piętro).

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Rekrutacja na spotkanie będzie trwać od 9 do 23 lutego do godz. 12.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, osób fizycznych i organizacji.

Program spotkania

 • 9.30-10.00 – Rejestracja uczestników,
 • 10.00-10.10 – Źródła informacji o Funduszach Europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE,
 • 10.10-11.45 – Omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej,
 • 11.45-12.00 – Przerwa,
 • 12.00-13.00 – Pytania i odpowiedzi
 • Organizatorzy spotkania

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  ul. Poleska 89,
  15-874 Białystok,
  Tel.: 0 8013 0 8013

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Poleska 89
  15-874 Białystok
  tel. 85 66 54 399