Programy promocji dla MŚP

Do 13 marca 2017 roku możesz skorzystać z możliwości dofinansowania na realizację działań promocyjnych w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand, Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Odpowiedz na dwa pytania, złóż wniosek i uzyskaj dotację:

  1. Twoja działalność wpisuje się w wybrany Program Promocji?
    Sprawdź w dziale Branżowe programy promocji oraz Programy Promocji na rynkach perspektywicznych  w dokumentacji do naboru wniosków
  2. Posiadasz własne konkurencyjne produkty?

Wnioskodawca może osiągnąć przewagę konkurencyjną względem innych produktów oferowanych w  tej samej branży na rynku międzynarodowym biorąc pod uwagę:­

  • cechy jakościowe produktu;­
  • orientacyjną cenę sprzedaży produktu uwzględniającą marżę;­
  • inne cechy wyróżniające produkt od oferty konkurencyjnej.

Poznaj szczegóły

Informacje o naborze znajdują się na stronie www.poir.parp.gov.pl w zakładce Go to brand.

Pobierz prezentację

Obejrzyj transmisję on-line

Zapoznaj się z regulaminem konkursu