1.2 Sektorowe programy B+R

Konkurs planowany od 14.03.2017 do 28.04.2017

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo

konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/woodinn1/