Efektywność energetyczna i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Konkurs planowany od 31.03.2017 do 29.05.2017

Efektywność energetyczna i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.:

Kto może składać wnioski?

Duzi przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,

Więcej informacji:

II Konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach