Remont i adaptacja lokalu “Senior-Wigor”

27.12.2016 r. odbył się odbiór inwestycji: Remont i adaptacja lokalu przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 na potrzeby Dziennego Domu “Senior-Wigor”. Prace wykonane zostały na podstawie umowy nr WIN.272.2.43.2016 zawartej w dniu 03.11.2016 r. i aneksem nr 1 z dnia 01.12.2016 r. zawartym z firmą MAR-TECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, 18 – 400 Łomża.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

 1. Demontaż drzwi wejściowych i drzwi zamykających wiatrołap
 2. Demontaż obudowy i kanałów wentylacji mechanicznej, okładzin ścian i słupów, lady podawczej od kuchni
 3. Rozbiórka ściany pomiędzy obecnym pomieszczeniem zmywalnii a kuchnią
 4. Rozbiórka ściany między łazienką a umywalnią
 5. Pozostałe rozbiórki i poszerzenia otworów drzwiowych
 6. Skucie istniejących posadzek łącznie z podkładem pod posadzki ok. 10cm
 7. Wykonanie nowego podkładu pod posadzkę
 8. Zmniejszenie otworów okiennych w obecnym magazynie warzyw i kl. schodowej
 9. Wstawienie nowych okien
 10. Wstawienie nowych parapetów we wszystkich pomieszczeniach
 11. Wymiana grzejników
 12. Montaż nowych ścian i zamurowania zbędnych otworów
 13. Wstawienie drzwi wejściowych i witryny wewnętrznej
 14. Wstawienie drzwi wewnętrznych
 15. Przekucia w stropie do piwnicy w celu podłączenia do kanalizacji sanitarnej m
 16. Montaż urządzeń sanitarnych
 17. Montaż rur do wentylacji mechanicznej i ich obudowa
 18. Montaż czerpni i wyrzutni
 19. Wycięcie instalacji elektrycznej istniejącej
 20. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 21. Wykonanie tynków
 22. Wykonanie sufitów podwieszanych – kasetonowych i płyt w zależności od pomieszczenia
 23. Wykonanie posadzek
 24. Malowanie ścian i sufitów                                                                                                                                                                                                                                             Prace zostały wykonane do 15.12.2016 r. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego.  Wartość całego zadania wyniosła 623 081, 08 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 249 871, 33 zł.

 1.