Smart City Łomża rozwija się

Od ubiegłego roku trwa w naszym mieście wdrażanie projektu Smart City. Oprócz uruchomienia aplikacji InfoŁomża, ePUAP, czy inwentaryzacji infrastruktury sieciowej wykonanej w ramach projektu  „Stop wykluczeniu cyfrowemu…”, podejmowane są kolejne działania.

Na bieżąco wykonywane są prace związane z podłączaniem jednostek miejskich do sieci szerokopasmowej, a w niektórych placówkach modernizowana jest także istniejąca infrastruktura sieciowa.  W ubiegłym roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 przebudowano sieci LAN w czterech pracowniach. Kolejne modernizacje będą  kontynuowane w roku bieżącym.

Następnym zadaniem z zakresu Smart City był montaż i wdrożenie w Urzędzie Miejskim centrali telefonicznej w technologii VoIP. Ma ono na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii jakie daje tego typu telefonia, np. identyfikację rozmówcy, pocztę głosową, połączenia konferencyjne czy usługę fax to mail. VoIP daje również korzyści finansowe w postaci oszczędności związanych z kosztami poniesionymi na telefonię w Ratuszu.

To jednak nie koniec działań podejmowanych w Urzędzie. Z początkiem roku uruchomiony został system kolejkowy, mający na celu usprawnienie obsługi petentów. Wdrożono także system zarządzania projektami P2Ware, mający na celu usprawnienie zarządzania projektami i zadaniami w łomżyńskim magistracie. Trwają również prace związane z budową i wdrożeniem nowej strony internetowej Miasta oraz  unifikacją nazewnictwa domenowego, w tym kont pocztowych dla jednostek organizacyjnych podlegających samorządowi Łomży.

W ramach zadania Smart City przeprowadzono inwentaryzację sprzętowo – eksploatacyjną, w wyniku której zobrazowano koszty oraz rodzaj sprzętu IT będącego na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Miasta Łomża. Raport jasno przedstawia ponoszone koszty związane z eksploatacją zasobów teleinformatycznych.

Smart City, czyli miasto inteligentnych rozwiązań oznacza stworzenie nowoczesnego miasta przy współpracy władz lokalnych, mieszkańców i firm. Intencją Miasta jest wdrożenie działań, w miarę możliwości finansowych oraz finansowania zewnętrznego, przy zaangażowaniu innych jednostek.