Modernizacja chodników przy ulicy Kamiennej i Handlowej

W dniu 27.03.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: “Modernizacja chodników w Łomży” – dotyczy chodników przy ulicy Kamiennej i Handlowej. Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. 18 – 400 Łomża, ul. Poznańska 152. Zakres robót obejmował:

  • wykonanie chodników na podsypce cementowo – piaskowej z kostki polbruk
  • wykonanie zjazdów na posesję z kostki polbruk

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 27.03.2022 r. Koszt wykonanych robót wyniósł   71 836,31 zł brutto.