Przebudowa ul. Zawadzkiej

W dniu 14.07.2016r. przekazany został plac budowy pod realizację zadania :  przebudowa ul. Zawadzkiej.Wykonawcą robót jest firma: UNIBEP S A ul. 3 Maja,  17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S A w Łomży ul. Poligonowa 12.

Stan zaawansowania robot:

07.09.2016

03.10.2016

 

14.03.2017

12.04.2017

 

 

24.03.2017

 

25.04.2017

27.04.2017

10.05.2017