Sektorowe programy B+R – GameINN

Konkurs od 08.05.2017 do 07.07.2017

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

 

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs5122017gameinn/