Wzór na konkurencję

Konkurs od 1.06.2017 do 31 maja 2018

1.4 Wzór na konkurencję, Polska Wschodnia

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie realizacji działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie17