Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście

W dniu 26.04.2017 r.  w odbył się odbiór końcowy inwestycji: n/z „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście w Łomży wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej” – etap I od studni nr D3 do studni nr D 24 w ul. Zawady Przedmieście. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta  Łomży przez:  ABIKORP  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Drumli 16, 02-877 Warszawa. Celem budowy kanału było odprowadzenie wód z terenów przyległych do ulic: Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście. Zakres robót obejmował budowę kanału deszczowego o średnicy 1000 mm od studni D3 w ul. Przykoszarowej do studni nr D24 zlokalizowanej w ul. Zawady Przedmieście. Odcinki od studni D3 do D9 zostały wykonane metodą wykopu otwartego o głębokości od 3 m do 5 m. Odcinki od studni D9 do studni D24 wykonano metodą bezwykopową tzw. mikrotunelingu o głębokości od ok 5 m do ok 12 m. Długość odcinków o wykopie otwartym wynosi ok 330m, a odcinków wierconych ok 730 m. Roboty zostały wykonane w terminie od  05.04.2016 r. do 11.04.2017 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  27.04.2022 r. Koszt całkowity inwestycji  wyniósł 4 302 048,25 zł brutto.

Poniżej przedstawione są 4 filmy z inspekcji wewnątrz kanału:

1_D8_D9_28062016_1113092_

D8_D7_28062016_1123183_

D7_D6_28062016_1129384_

D6_D5_28062016_113409