Sprzedaż nieruchomości przy Meblowej – Łomża

Prezydent Łomży ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Łomży przy ulicy Meblowej. Cena wywoławcza trzech działek o łącznej powierzchni 1,7739 ha wynosi 1.420.000 zł netto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 11.00, w dniu 16 lutego 2018 roku. Osoby zainteresowane zakupem powinny do  13 lutego  2018 roku wpłacić na konto Urzędu Miejskiego wadium w wysokości 142 tys. zł.Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowo Miasto Łomża oferuje ulgi dla inwestorów w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet do 6 lat z tytułu nowo wybudowanych budynków. Pełna treść Uchwały nr 332/XXXVIII/17  z dnia 22 marca 2017 r.