Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

W dniu 29 maja 2017 r. ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” adresowany jest do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków na kształcenie swoje i swoich pracowników.

Uczestnictwo w Projekcie wymaga od Przedsiębiorcy korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie nie przekracza 50% kosztów usługi rozwojowej. Istnieje jednak możliwość uzyskania wyższego poziomu dofinansowania, tj.  maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter otwarty i prowadzony jest w sposób ciągły od dnia
29 maja 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku lub do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach naboru.

Projekt realizowany jest na terenie województwa podlaskiego od 1 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2021 roku. Więcej informacji na stronie http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku OT Łomża ul Nowogrodzka 1, tel. 86 2162346.

Informator_o_usługach_rozwojowych_2017 (2)

Regulamin naboru_PSFWP_1_2017

Prezentacja_NABÓR_1_2017