Forum w Charkowie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, uprzejmie informują, iż w dniach 21-22 czerwca 2017 roku organizują misję gospodarczą polskich przedsiębiorstw i instytucji pod przewodnictwem Ambasadora RP w Ukrainie, Pana Jana Piekło na IV Międzynarodowe Forum Biznesowe w Charkowie, w ramach której przewiduje się udział polskich firm w ww. forum oraz towarzyszących temu przedsięwzięciu spotkaniach B2B. Misja organizowana jest we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Powyższe przedsięwzięcie będzie miało na celu promocję gospodarczą Polski oraz polskich przedsiębiorców, a także inicjację kontaktów handlowych pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami. W forum biznesowym jest przewidziany udział ponad 350 uczestników z obwodu charkowskiego i terytorium całej Ukrainy. Jak wskazują statystyki z ostatnich trzech lat, w większości są to dyrektorzy i właściciele firm. W pierwszym dniu wydarzenia odbędzie się forum biznesowe (http://businessforum.kharkov.ua/), w ramach którego przeprowadzona będzie sesja plenarna pt. „IV rewolucja przemysłowa, globalizacja kontra interesy narodowe: którą drogą pójdzie Ukraina. Wyzwania i możliwości.”

oraz sesje tematyczne poświęcone następującej tematyce:

– „Nowoczesna energetyka. Jak zamienić „pułapkę zasobów” na motor wzrostu.”

– Sektory IT i wysokich technologii. „Czy ukraiński sektor IT może zmienić oblicze przemysłu i rolnictwa”

– Eksport i współpraca międzynarodowa jako motory wzrostu przemysłowych regionów Ukrainy.

Uczestnictwo w Forum oraz spotkaniach B2B dla polskich firm – uczestników misji jest bezpłatne. Wystąpienia zainteresowanych uczestników polskiej misji biznesowej w jednej z ww. sesji możliwe są po uzgodnieniu z Organizatorami Forum i przeprowadzeniu przez nich selekcji tematów wystąpień.

W drugim dniu wydarzenia polskie firmy będą miały możliwość bezpłatnej prezentacji w sesjach poświęconej prezentacjom uczestników zagranicznych misji gospodarczych (godz. 10.00-11.30 i 14.30-16.00). Przewidziano również udział przedstawicieli polskich przedsiębiorstw i instytucji w spotkaniach B2B. Ponadto w drugim dniu forum planowane jest przeprowadzenie „Inwestycyjnego salonu”, w ramach którego ukraińskie przedsiębiorstwa będą prezentować ofertę dla zagranicznych inwestorów.

WPHI Kijów zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Charkowa wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje polskie. Prosimy o nadesłanie załączonego formularza aplikacyjnego lub wypełnienie wniosku on-line. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 9 czerwca br.

W załączeniu przekazujemy agendę Forum, prezentację nt.  założeń forum, listę ukraińskich przedsiębiorców Obwodu, którzy dotychczas zgłosili zainteresowanie udziałem w spotkaniach B2B oraz formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w misji gospodarczej do Charkowa zawierający ogólne informacje organizacyjne.

W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w misji gospodarczej do Charkowa oraz dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panem Arturem Tarasewiczem, I Sekretarzem WPHI Kijów (tel.: (+38) 044 279 12 98, e-mail: kiev@trade.gov.pl).

Zaproszenie Charków

Formularz zgłoszeniowy_ Misja do Charkowa 2017

Prezentacja

Lista uczestników UA

Agenda