Trzecie śniadanie biznesowe za nami…

– Wasze sprawy są dla miasta kluczowymi. To sukcesy łomżyńskiego biznesu przekładają się na dobrobyt mieszkańców. Z podatków przedsiębiorców finansowane jest przecież wiele miejskich przedsięwzięć realizowanych dla ogółu społeczności Łomży – od tych słów zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki rozpoczął trzecie “śniadanie biznesowe”, które odbyło się 8 czerwca w Kinie “Milenium”.

Cykliczne rozmowy przy kawie stają się idealną okazją do integracji środowiska biznesowego, wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń, nawiązywania bliższych relacji biznesowych, a także budowania poczucia tożsamości lokalnej społeczności. Tym razem lokalni przedsiębiorcy spotkali się Kinie “Millenium”. – Spotkaliśmy się tutaj dlatego, że jako zarząd miasta chcemy promować lokalny biznes. Miejsce to jest wyjątkowe, ponieważ wymagało ogromnego nakładu pracy i finansów i dzięki nim służy teraz całej naszej społeczności. Warto to docenić – mówił zastępca Prezydenta Łomży.

Tematem przewodnim był eksport województwa podlaskiego. Wojciech Winogrodzki Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców i członek Konfederacji Lewiatan przedstawił zebranym wyniki analizy eksportu województwa podlaskiego w latach 2004 – 2016. Z analizy opracowanej na podstawie danych statystycznych Krajowej Administracji Skarbowej oraz GUS-u wynika, iż głównym rynkiem eksportowym dla województwa podlaskiego są kraje Unii Europejskiej. Aż 76,1 % eksportu z Podlasia trafia do krajów UE, 7,2% do krajów europejskich pozostających poza UE, 7,1% województwo podlaskie eksportuje do Rosji i Białorusi, 4,8 % do państw azjatyckich, pozostałe marginalne części eksportu trafiają do krajów afrykańskich, obu Ameryk, krajów arabskich oraz Australii i Oceanii. Do najważniejszych importerów podlaskiego eksportu w UE należą: Niemcy, Litwa, Holandia, Wielka Brytania oraz Francja, Rep. Czeska, Norwegia i Szwecja. Jak dodawał Winogrodzki, wzrost eksportu jest motorem oraz głównym i praktycznie jedynym źródłem wzrostu gospodarczego województwa podlaskiego. – Dominującym, stabilnym i perspektywicznym rynkiem sprzedaży eksportowej dla podlaskich przedsiębiorstw jest Unia Europejska. Utrzymanie dobrych relacji gospodarczych z krajami UE, w tym szczególnie z Niemcami, ma kluczowe, strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego. Zakłócanie tych relacji zagraża podstawowym interesom mieszkańców województwa podlaskiego – konkludował.

Formuła śniadań biznesowych jest otwarta. Mile widziany jest na nich każdy przedsiębiorca, a szczególnie Ci, którzy dopiero wchodzą na rynek biznesu, bądź planują otwarcie własnej firmy. Organizowane spotkania są szansą, by mogli oni skorzystać z wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców z wieloletnim stażem. Kończąc „śniadanie biznesowe” zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki podziękował przedsiębiorcom, którzy włączyli się w inicjatywę pomocy niepełnosprawnym mieszkańcom Łomży. Akcja mająca na celu wsparcie przez przedsiębiorców osób wykluczonych społecznie ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia czy ubóstwo została zainicjowana przez Garlickiego podczas spotkań Społecznego Forum Gospodarczego. W odpowiedzi na tę inicjatywę Jan Kurpiewski zakupił dla osoby niepełnosprawnej specjalistyczny wózek posiadający mechanizm wspomagający o wartości ponad 30.000 zł, który w maju trafił do tej osoby. Nie jest to pierwsze tego typu wsparcie. Wcześniej Marek Zacharzewski pomógł niepełnosprawnemu informatykowi poprzez zakup komputera i umożliwienie mu pracy w charakterze grafika. – Potrzeby są ogromne, także liczymy na dalsze wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców. Państwa życzliwość może odmienić życie wielu osób wykluczonych społecznie – podkreślał podczas spotkania zastępca Prezydenta Łomży. Zaproponował również przedsiębiorcom utworzenie specjalnego funduszu, z którego można by finansować potrzeby osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości uzyskania takiego wsparcia z istniejących instytucji.

Kolejne śniadanie biznesowe odbędzie się po przerwie wakacyjnej. Planowane jest na nim spotkanie łomżyńskich przedsiębiorców z zarządem Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej.

Analiza_eksportu_w województwie podlaskim w latach 2004-2016 z komentarzem autora

Newsletter

Relacja filmowa mylomza

Relacja filmowa Telewizja Narew

[dg_gallery gallery_id=”8201″]