Przebudowa parkingów przy ul. Dmowskiego

W dniu 12.07.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n,,Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego w Łomży.’’

Prace wykonane zostały  przez::  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18 – 400 Łomża ul. Akademicka 22 .

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

Budynek przy ul. Dmowskiego Nr 5

– wykonanie drogi wraz z parkingiem na podsypce cementowo – piaskowej (20 miejsc postojowych) – 513,0 m2,

– wykonanie kanalizacji deszczowej.   

Budynek przy ul. Dmowskiego Nr 3

– wykonanie drogi wraz z parkingiem na podsypce cementowo – piaskowej ( 20 miejsc postojowych) – 586,0 m2,

– wykonanie kanalizacji deszczowej.

Roboty zostały wykonane w terminie od  15.03.2017 r. do 07.07.2017 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  12.07.2020 r.

Koszt całkowity inwestycji  209 498,24 zł brutto.