Nieruchomości na sprzedaż pod budownictwo wielorodzinne

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na sprzedaż czterech nieruchomości położonych u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej, przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze. Przetargi na poszczególne działki odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 11.00, w dniu 6 października 2017 roku.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium na konto Urzędu Miejskiego do dnia 3 października 2017 roku.

Lp Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza netto Wadium
1 12720/2 0,4900 ha 1.764.000 zł 176.400 zł
2 12720/3 0,5935 ha 2.374.000 zł 237.400 zł
3 12720/4 0,4400 ha 1.496.000 zł 149.600 zł
4 12720/5 0,4588 ha 1.835.200 zł 183.520 zł

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.