Sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej – Łomża

Informujemy, że został  ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej (przy MPGKiM – Zakład Zieleni Miejskiej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30020/7 o pow. 1,0520 ha, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00081827/4. Cena wywoławcza  działki o łącznej powierzchni  1,0520 ha wynosi  1 091 215,00 zł netto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 10.00, w dniu 8 września 2017 roku. Osoby zainteresowane zakupem powinny do 5 września br. wpłacić na konto Urzędu Miejskiego wadium w wysokości 109 122,00 zł. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej .
Dodatkowo Miasto Łomża oferuje ulgi dla inwestorów w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet do 6 lat z tytułu nowo wybudowanych budynków. Pełna treść Uchwały nr 332/XXXVIII/17  z dnia 22 marca 2017 r.