Rusza konkurs gospodarczy “Łomżyńskie Anioły Biznesu”

Od 1 września można składać wnioski na konkurs gospodarczy “Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Inicjatywa dedykowana jest przedsiębiorcom działającym na terenie ziemi łomżyńskiej. Jej organizatorami są: Miasto Łomża oraz Starostwo Powiatowe w Łomży. Zgłoszenia przyjmowane będą końca września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Business Centre Club.

– Nagroda “Łomżyńskie Anioły Biznesu” ma być wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu. Naszą intencją jest to, aby nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej – mówi Andrzej Garlicki, zastępca Prezydenta Łomży, który zajmuje się sprawami gospodarczymi w mieście.

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Business Centre Club.

Nagroda przyznawana będzie w sześciu kategoriach:

  • Firma Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat oraz wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.
  • Inwestor Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy w roku bieżącym lub rok wcześniej zrealizowali na terenie ziemi łomżyńskiej inwestycję, która bezpośrednio przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej
  • Debiut Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali na terenie ziemi łomżyńskiej w ostatnich 3 latach i prowadzą ją nieprzerwanie nadal.
  • Firma „z sercem” – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniający się działalnością społeczną czy charytatywną.
  • Pracodawca Jutra – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej wyróżniający się rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia.
  • Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

Konkurs rozpoczyna się 1 września 2017 r. a zakończy 23 listopada 2017 r. uroczystą galą podczas której zostaną wręczone laureatom nagrody.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie, poprzez  wypełnienie załączonego  wniosku i złożenie go w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124, tel. 86 21 56 852 , mail:cop@um.lomza.pl , Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,  Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża,  pokój nr 201.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: przedsiębiorcy zgłaszając siebie, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury.

Nabór wniosków potrwa do 30 września 2017 r.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Informacji nt konkursu udziela Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124, tel. 86 21 56852, mail: cop@um.lomza.pl, Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 21 56 913, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl lub promocja@powiatlomzynski.pl oraz Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, pokój nr 201, tel. 86 21 58 035.

Regulamin

załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie nagrody

załącznik nr 2 Ankieta

załącznik nr 3 Formularz oceny wniosku