Innowacje informatyczne, wsparciem dla biznesu

W  Parku Przemysłowym Łomża odbyła się konferencja pt. „Innowacyjne, wieloplatformowe systemy informatyczne wspomagające zarządzanie małym, średnim i dużym przedsiębiorstwem”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Na wstępie konferencji Pan Radosław Łaski właściciel firmy  FIT- IT Radosław Łaski  wraz z pracownikami przedstawił licznie zgromadzonym przedsiębiorcom zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie: klasy ERP enova 365, klasy ERP Asseco WAPRO oraz autorskie systemy informatyczne. Uczestniczący w konferencji przedsiębiorcy zostali zapoznani

z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w kontekście wejścia w życie przepisów unijnych w 2018 roku.

Podczas konferencji zgromadzeni uczestnicy uzyskali również informacje o możliwości wykorzystania funduszy unijnych na finansowanie wdrożenia innowacyjnych systemów informatycznych w swoich firmach. Oferty wsparcia w formie instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 przedstawiła Pani Monika Kazimierczak przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego – Departament Instrumentów Finansowych.

Na zakończenie spotkania Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Parku Przemysłowego Łomża zaprezentował  dwa projekty unijne (Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz projekt Skale Up) dedykowanych dla przedsiębiorców.