Przedsiębiorcy na czwartym śniadaniu biznesowym

Po wakacyjnej przerwie wznowiony został cykl comiesięcznych “śniadań biznesowych”, które odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.
Tym razem spotkanie odbyło się w zajeździe Ryś. Jego właściciele byli gospodarzami miejsca.

Wiodącym tematem spotkania był konkurs “Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Jego zasady przedstawił zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Inicjatywa organizowana jest przez Ratusz we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej, a intencją organizatorów jest, to aby nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej. Wyróżnienia przyznawane będą sześciu kategoriach:

  • Firma Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat oraz wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.
  • Inwestor Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy w roku bieżącym lub rok wcześniej zrealizowali na terenie ziemi łomżyńskiej, inwestycję która bezpośrednio przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej
  • Debiut Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali na terenie ziemi łomżyńskiej w ostatnich 3 latach i prowadzą ją nieprzerwanie nadal.
  • Firma „z sercem” – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniające się działalnością społeczną czy charytatywną.
  • Pracodawca Jutra – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej wyróżniający się rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia.
  • Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

Inicjatywa konkursu wypłynęła od samych przedsiębiorców podczas spotkań Społecznego Forum Gospodarczego. Konkurs rozpoczął się 1 września, a zakończy 22 listopada uroczystą galą w Kinie Milenium, podczas której laureatom zostaną wręczone nagrody. Zgłoszenia firmy może dokonać każdy, zarówno właściciel, jak i pracownik. Termin składania zgłoszeń mija 30 września 2017 r.

Wniosek jest do pobrania na stronach Urzędu Miejskiego w Łomży, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Urzędzie Pracy. Szczegółowych informacji udziela Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, tel. 86 215 68 52 mail cop@um.lomza.pl

Na śniadaniu przedstawiona została przez zastępcę Prezydenta Łomży Agnieszkę Muzyk informacja na temat projektu pt. “Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych” oraz Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego.

“Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych” zakłada dwie formy wsparcia. Jedną z nich będą bony na szkolenia i kursy z informatyki oraz języków obcych, a także studiów podyplomowych. Tutaj można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 9 tys zł. Druga forma wsparcia to bony na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe. W tym przypadku można otrzymać dofinansowanie do 15 tys zł. W obu formach wsparcia niezbędne będzie wniesienie przez osobę ubiegającą się wkładu własnego w wysokości ok. 10-12% sumarycznego kosztu szkolenia. Bon uzyskać będzie mogła każda osoba dorosła bez względu na status, pracująca lub bezrobotna. Program potrwa do 2020 roku, a współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dwudniowe Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 październik 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Celem konferencji będzie promowanie i tworzenie pozytywnego wizerunku Subregionu Łomżyńskiego, jego potencjału społeczno – gospodarczego oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy na poziomie samorządów jak i przedsiębiorców. Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele miast partnerskich członków Stowarzyszenia z zagranicy, będą to zarówno przedstawiciele JST, przedsiębiorców/IOB i mediów. W czasie trwania Forum odbywać się też będzie prezentacja innowacyjnych firm, przedsiębiorstw Subregionu Łomżyńskiego (np. stoiska/ punkty informacyjne, filmy promocyjne, stoiska degustacyjne, itp.)

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w kolejnych śniadaniach, które odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Szczegółowe informacje nt kolejnego wydarzenia zamieszczone będą na naszej stronie oraz w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14, pokój 124, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl.

Newsletter IV 14.09.2017

Relacje medialne z wydarzenia:

www.lomza.pl

www.mylomza.pl

film mylomza