O zmianach podatkowych w PPŁ”

W  Parku Przemysłowym Łomża sp. z o. o. w dniu 11.10.2017r., odbyła się konferencja pt. „Przedsiębiorco przygotuj się na zmiany w 2018 roku – JPK”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spotkanie skierowane było do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Park Przemysłowy Łomża sp. z o. o. w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Łomży i firmą FIT IT zorganizowali konferencję „Przedsiębiorco przygotuj się na zmiany w 2018 roku – JPK”. Urząd Skarbowy reprezentował Pan Tadeusz Zysik Naczelnik Urzędu Skarbowego wraz z Panem Krzysztofem Cwaliną, natomiast w imieniu firmy FIT IT wystąpił jej przedstawiciel Pan Radosław Łaski wspólnie z pracownikiem.

Zaproszonych na konferencję przedsiębiorców powitał Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża. W pierwszej części Konferencji zabrał głos Pan Tadeusz Zysik Naczelnik Urzędu Skarbowego który przedstawił informacje na temat obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez mikro przedsiębiorców od stycznia 2018 roku w związku z nowymi regulacjami w systemie podatkowym. Przesłanie pierwszego Jednolitego Pliku Kontrolnego za styczeń 2018 do Ministerstwa Finansów przypada 25 lutego 2018 roku.

Następnie Pan Krzysztof Cwalina pracownik Urzędu Skarbowego zapoznał przedsiębiorców z funkcjonowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Stwierdził, iż jest to mechanizm, który umożliwia organom skarbowym otrzymywanie, kontrolowanie i analizowanie danych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych. W szczególności informacje dotyczące rejestru zakupów i sprzedaży w danej działalności gospodarczej, którą prowadzi przedsiębiorca.

Głównym celem wprowadzenia tego obowiązku jest uszczelnienie systemu podatkowego i eliminacja przedsiębiorców nieuczciwych oraz osób podających się za przedsiębiorców.

JPK nie jest nowością, ponieważ obowiązuje duże przedsiębiorstwa już od 2016 roku. Nowością jest to, że od 2018 roku taki obowiązek będą mieli już wszyscy podatnicy VAT, również ci, którzy prowadzą mikroprzedsiębiorstwa.

„Jest potrzeba i sens organizowania podobnych konferencji w przyszłości” – stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego Tadeusz Zysik. Im więcej przekażemy informacji na tego rodzaju konferencjach, potem mniej będziemy mieli pytań kierowanych do Urzędu Skarbowego- mówił Naczelnik Urzędu Skarbowego. Temat jest jak najbardziej atrakcyjny, gdyż dotyczy on około 1,5 miliona przedsiębiorców w Polsce. Zagadnienie prezentowane na konferencji zostaną jak najbardziej wykorzystane, gdyż przedsiębiorcy uzyskają wiedzę na temat JPK, co w praktyce sprawi, że będą oni mieli później mniej kłopotów w tym zakresie. „Jesteśmy zawsze gotowi do współpracy z Parkiem Przemysłowym Łomża w zakresie organizacji konferencji, spotkań na tematy, które nurtują podatników oraz dzielić się wiedzą, którą posiadamy” – odpowiada Naczelnik Urzędu Skarbowego.

W dalszej części konferencji Pan Radosław Łaski właściciel firmy FIT-IT omówił kwestie związane z istotą i funkcjonowaniem systemów informatycznych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego, a w szczególności dokonał analizy programu informatycznego JPK_VAT. Dotyczy on zestawu informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca za każdy poprzedni miesiąc, nawet, jeśli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie.

„Jest duża potrzeba i oczekiwania wśród przedsiębiorców, jeżeli chodzi o takie spotkania. W regionie jest mało podobnych konferencji, a wiedzę przedsiębiorcom czy społeczności łomżyńskiej trzeba dostarczać. Przedsiębiorcy po konferencji będą posiadać wiedzę, jak należy korzystać z systemów informatycznych dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego” – stwierdził Radosław Łaski właściciel firmy FIT-IT.