Przebudowa parkingów i drogi wewnętrznej w ZSMiO nr 5

W dniu 20.09.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: “Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO nr 5 w Łomży. Prace zostały wykonane przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.  18 – 400 Łomża, ul. Poznańska 152.

Zakres robót obejmował:

  • wykonanie nawierzchni z kostki polbruk h – 8 – kostka kolorowa na podsypce cementowo – piaskowej (nawierzchnia + parking)
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm 9 cm pod parkingi i nawierzchnię
  • wykonanie chodnika z kostki polbruk h – 6 cm
  • rozbiórka drogi z płyt drogowych o powierzchni ponad 3,0 m2
  • wykonanie trawników z zasianiem trawy
  • przełożenie kostki na chodnikach
  • wycinka kolidujących drzew.                                                                                                                                      Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 20.09.2022 r. Koszt wykonanych robót wyniósł 370 607, 61 zł brutto.
  •