Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym Nr 15

W dniu 14.09.2017 r.  odbył się odbiór końcowy   inwestycji: ,, Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Łomży zgodnie z umową Nr WIN.272.2.40.2017 z dnia 17.08.2017 r.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  Zakład Drogowy ,,Kafil’’ ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował:

– wymianę nawierzchni,

– budowę  chodników.

– obłożenie schodów płytkami,

– wykonanie balustrad

Roboty zostały wykonane w terminie do 31.08.2017 r .

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową WIN.272.2.40.2017 z dnia  17.08.2017 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 14.09.2022 r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł  129 150, zł brutto.