Pierwsze Łomżyńskie Anioły Biznesu rozdane

Biznes i Ziemia Łomżyńska to dobrze dobrana para. Biznes, rodzina i Ziemia Łomżyńska to jeszcze większa gwarancja sukcesu. Tak wynika z pierwszej edycji Konkursu Gospodarczego “Łomżyńskie Anioły Biznesu”, który zrodził się we współpracy Miasta Łomża, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Uskrzydlone statuetki zabrali do domów podczas inauguracyjnej gali Karol i Radosław Charubin, bracia tworzący spółkę Kino Polska za “Debiut Roku”, Jan Kurpiewski jako “Pracodawca Jutra” i jego syn Tomasz Andrzej Kurpiewski z tytułem “Inwestor Roku”, Łukasz Kalinowski, wiceprezes  OSM Piątnica, czyli “Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, radością z wyróżnienia z pewnością podzieli się z ojcem, Zbigniewem Kalinowskim , prezesem OSM, który budował jej potęgę. Pozostali nagrodzeni tytułem i statuetką “Łomżyńskich Aniołów Biznesu” to: spółka Agro-Rolnik w kategorii Firma “Z sercem” oraz IT Card Centrum Technologii Płatniczych jako Firma Roku.

Praca Kapituły

Zanim jednak zwycięzcy wzięli do rąk statuetki ze skrzydłami, zebrali gratulacje i dodatkowo zostali nagrodzeni brawami osób zgromadzonych w komfortowej sali Kina Millenium, nie mogło zabraknąć opowieści o tym “skąd pochodzą Anioły”.

– Obserwując to jak ciekawie rozwija się życie gospodarcze Łomży i Ziemi Łomżyńskiej doszliśmy do wniosku, że istnieje potrzeba ustanowienia nagrody, która będzie “gospodarczą marką” naszego regionu – mówił jeden z głównych inicjatorów przedsięwzięcia Andrzej Garlicki, zastępca prezydenta Łomży. – Chcemy, żeby poszedł stąd jasny przekaz: to dobre miejsce do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wicestarosta łomżyński Lech Szabłowski uzupełnił opowiadanie o szczegóły przygotowań do “zlotu Aniołów”.

– Chciałbym tu wymienić z nazwiska osób, które wykonały ogromną pracę, aby doprowadzić nas do tej gali. To przede wszystkim Elżbieta Olejniczak-Bazydło, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Małgorzata Puchała z Urzędu Miejskiego w Łomży i Edyta Zawojska ze Starostwa Powiatowego. Musiały przyjąć i zweryfikować 136 zgłoszeń w sześciu konkursowych kategoriach – powiedział Lech Szabłowski.

Przedstawił także reguły działania kapituły złożonej  z przedstawicieli organizatorów, instytucji otoczenia biznesu, Społecznego Forum Gospodarczego, przedsiębiorców.

– Każda z tych osób pracowała i oceniała samodzielnie zweryfikowane zgłoszenia. Na koniec wyniki ustaliła Kapituła w pełnym składzie – poinformował Lech Szabłowski.

Efekt był taki, że na finałowej gali zaprezentowane  zostały po trzy podmioty w każdej z sześciu kategorii.

Oscarowe napięcie

Ogłaszanie wyników przygotowane zostało na wzór hollywoodzkich Oscarów: nominacje, utrzymywane do końca w tajemnicy wyniki i emocjonujące otwieranie kopert dokonywane przez znakomitych gości Gali Aniołów.

Kategoria Debiut Roku

W rywalizacji mogły brać udział firmy, które powstały w ostatnich trzech latach, są w dobrej kondycji, mogą pochwalić się innowacjami. Nominowani do Anioła byli: All Sun (energia słoneczna), Kino Polska (kino Millenium) i Roletix Piechowscy (przesłony okienne). Krzysztof Żukowski Wiceprezes  Business Centre Club,  ogłosił: zwyciężyła spółka Kino Polska.

– Cieszymy się, że nasze miasto docenia w końcu lokalnych przedsiębiorców. Ludzi, którzy chcą tu pracować i uczestniczyć w życiu publicznym. Koniecznie chcę podziękować bratu, że mi zaufał – powiedział rozpromieniony Karol Charubin.

Kategoria Firma “z Sercem”

Tu organizatorzy chcieli uhonorować podmioty, o ponadprzeciętnej aktywności w sferze społecznej i charytatywnej. Nominowani do nagrody zostali: Agro-Rolnik, Prefbet i Bona. Każda z nich może się poszczycić wspieraniem organizacji działających na rzecz dzieci i zdrowia, inicjatyw sportowych. Kopertę z nazwą najwyżej ocenionej firmy otworzył wojewoda Bohdan Paszkowski. “Agro-Rolnik” – ogłosił.

– Gratuluję pomysłu “Aniołów Biznesu” – powiedział i podziękował wszystkim, którzy dbają o wzmocnienie potencjału życia publicznego i gospodarczego w regionie.

Na scenę wyszedł Jarosław Kulesza, prezes  firmy, która wspomaga każdą formę zdrowej aktywności: od sportu po np. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków czy Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

– Nie pracujemy dla nagród, ale zawsze jest przyjemnie, gdy zostaniemy dostrzeżeni – powiedział Jarosław Kulesza.

Kategoria “Pracodawca Jutra”

W zasadzie nazwa kategorii mogła nawiązywać nie tylko do “jutra” ale także do “wczoraj” i “dzisiaj”, ponieważ chodziło o firmy, które same i we współpracy z urzędem pracy szczególnie dbają o tworzenie miejsc pracy oraz stwarzanie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Nominowani to PHU “Kurpiewski” Jan Kurpiewski, Sonarol i Spółdzielnia Socjalna Alexis. Wygrała firma “Kurpiewski” chlubiąca się 40-letnią tradycją, zatrudniająca obecnie ponad 100 osób. Nagrody w tej kategorii wręczyli Andrzej Pyliński Dyrektor Oddziału 1 PKO Banku Polskiego sponsora głównego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysław Bieniek. W tej kategorii Kapituła nagrodą specjalną uhonorowała także spółdzielnię socjalną Alexis z Łomży, która jest znakomitym przykładem sukcesu podmiotu wywodzącego się z “ekonomii społecznej”.

Zarówno Jan Kurpiewski, jak i Barbara Duda z Alexis, sprawiali wrażenie kompletnie zaskoczonych. Potentat paliwowy i szefowa wytwórni wyrobów tekstylnych z trudem wyrazili radość.

– To mobilizujące – powiedział Jan Kurpiewski. – Duże zaskoczenie, ale postaramy się o kolejne inicjatywy – dodała Barbara Duda.

Kategoria “Inwestor Roku”

Statuetka miała być przyznana podmiotowi, który w ostatnim okresie dokonał  inwestycji szczególnie ważnych dla rynku pracy i wizerunku miasta. Nominowali byli: Kino Polska, firma “Kurpiewski” Tomasza Andrzeja Kurpiewskiego i Ubojnia Zwierząt Robert Rytel.

Kapituła miała trudny dylemat, ale wskazała na  Tomasza Andrzeja Kurpiewskiego i jego Park Handlowy Łomża ,w którym zatrudnienie znalazło  około 130 osób.

– Chciałbym podziękować rodzinie, współpracownikom i władzom miasta za życzliwość dla inwestorów – podkreślił zwycięzca.

Kategoria  “Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”

Jedyna kategoria, w której walory czysto ekonomiczne i produkcyjne miały  znaczenie, ale nie były zasadniczo decydujące. Równie ważny było “rozwinięcie skrzydeł” ponad wymiar lokalny czy nawet regionalny i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta. Nominacje otrzymali: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego, OSM Piątnica oraz zakład Bona w Łomży.

Starosta Elżbieta Parzych i wicestarosta Lech Szabłowski po nagrodę zaprosili na scenę Łukasza Kalinowskiego, wiceprezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

– Tożsamość regionalna jest w pracy naszej firmy bardzo ważna. Stąd jest większość naszych pracowników, stąd pochodzi mleko, które trafia do mieszkańców naszego kraju i na eksport. Ta nagroda to zaszczyt i zobowiązanie mówił Łukasz Kalinowski.

Kategoria Firma Roku

Organizatorzy skupili w tej kategorii wiele cech, jakie powinni spełniać laureaci Łomżyńskich Aniołów Biznesu ze wszystkich pozostałych: rozwój, kreatywność, innowacyjność, miejsca pracy. Nominowani byli: IT Card, Metal-Technik i PEPEES S.A..

Wygrały nowoczesne usługi finansowe, a dokładnie centrum transakcji płatniczych w Łomży.

– Wymogi naszych relacji z klientami wymusiły przeniesienie głównej siedziby do Warszawy, ale w Łomży nadal jesteśmy obecnym i rozwijającym się podmiotem. Jesteśmy pod wrażeniem, że zostaliśmy dostrzeżeni wśród wielu znakomitych firm – mówił Adam Matyaszek z IT Card.

Anioły wrócą

– Przedsiębiorczość jest sercem samorządu. Przedsiębiorcy tworzą nowe miejsca pracy, otrzymujemy od nich również daninę w postaci podatków, dzięki którym my samorządowcy możemy realizować zadania dla całej społeczności. Konkurs miał docenić tych, którzy odnieśli już sukces oraz tych, którzy debiutują na rynku oraz tych, którzy wdrażają innowacje na skalę nie tylko lokalną i krajową, ale również światową – mówił podczas Gali Andrzej Garlicki. Dla prezydenta Mariusza Chrzanowskiego szczególnie ważne  w całym przedsięwzięciu jest uhonorowanie lokalnych przedsiębiorców, zdarza się, że “często otrzymują oni wyróżnienia w kraju czy za granicą, a brakuje tego docenienia w środowisku lokalnym”.

Łomżyńskie Anioły Biznesu “sfrunęły” do rąk laureatów. Pewnie wrócą za rok, bo – jak się okazało – jest w Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej sporo gospodarczych powodów do dumy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym i zwycięzcom.

Tygodnik Narew

Relacje z wydarzenia:

www.mylomza.pl

Telewizja Narew

Kronika Województwa Podlaskiego   4 min 40 s

TVP 3 Białystok