Przebudowa parkingu przy al.Piłsudskiego

W dniu 08.11.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego w Łomży’’, zgodnie z umową Nr WIN.272.2.33.2017 z dnia 14.07.2017 r. i aneksem Nr1 z dnia 11.10.2017 r. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o 18-400 Łomża,  ul. Poznańska 152.

Zakres robót obejmował:

– przebudowę parkingów  z kostki betonowej polbruk (38 stanowisk),

– przebudowę drogi serwisowej i chodników z kostki polbruk ,

– przebudowę sieci energetycznej nn,

– przebudowę linii kablowej oświetlenia ulicy,

– przebudowę elementów kanalizacji deszczowej

Roboty zostały wykonane w terminie do 06.11.2017 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 08.11.2022 r.

Koszt  wykonanych robót wynosi   143 356,72 zł brutto.