Rozbudowa ulic: Szosy Zambrowskiej i Polowej

W dniu 05.12.2017 r.  odbył się odbiór końcowy inwestycji:,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.’’ – zgodnie z umową Nr WIN.272.2.17.2017 z dnia 07.03.2017 r.

Prace  wykonane  zostały na zlecenie Miasta Łomży przez konsorcjum firm:  UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17 – 100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży ul. Poligonowa 12,18–402 w Łomży oraz BIK-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował  rozbudowę drogi powiatowej nr 2604 B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)

W zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • przebudowę jezdni ulicy z dostosowaniem do kategorii ruchu KR4,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • budowę dodatkowych pasów do skrętu w lewo na ul. Szosa Zambrowska,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • budowę przejść dla pieszych z wyspami azylu,
 • budowę mini ronda na skrzyżowaniu ul. Polowej i Sadowej,
 • budowę zatoki parkingowej w ul. Polowej,
 • przebudowę sieci energetycznej doziemnej i napowietrznej,
 • budowę oświetlenia ulicy i przejść dla pieszych,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej światłowodowej,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie połączeń rur spustowych budynków nr 19, 59, 65 przy ulicy Polowej i nr 15/17, 19 przy ul. Wojska Polskiego do kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  05.12.2022 r. Koszt całkowity inwestycji  6 741 960,41 zł brutto. Inwestycja była realizowana w ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 832 140, 47 zł brutto.