Project name:

“Alejka Marii Curie-Skłodowskiej”

Project description:

Miejsce: chodnik łączący osiedle przy ul. M. Curie-Skłodowskiej z osiedlem przy ul. Dmowskiego, otoczeniem dworca PKS i “resztą świata”.

Biegnie pomiędzy ogrodzeniami ZSDiG i posesji dawnego Szpitala Wojewódzkiego
Koszt: 75 000 zł
Autor pomysłu: Irena Zwornicka

Opis zadania:

Wymiana ok. 700 mkw polbruku, ustawienie 3 ławek, 2 koszy na śmieci i 1 na psie odchody. Uzupełnienie zieleni. Alejka jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym mieszkańców ul. M. Skłodowskiej-Curie i starego miasta z dworcem PKS, obiektami targowiska i wieloma innymi. W pobliżu alejki mieszczą się ważne instytucje miasta: Urząd Skarbowy, przychodnia PIP, szpital zakaźny, UG Łomża, dwa przedszkola, Liceum Plastyczne i Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych. W związku z tym jest to ciąg komunikacyjny bardzo uczęszczany przez mieszkańców i klientów w/w instytucji, zarówno pieszo, jak i na rowerach.
Obecny stan nawierzchni chodnika stwarza zagrożenie utraty zdrowia uczestników tego przejścia. Wiele płytek jeszcze z czasów głębokiego PRL-u uległo pokruszeniu, obserwuje się też wiele ubytków. Mimo to służy on wielu mieszkańcom Łomży jako duży skrót komunikacyjny, a nawet miejsce spacerów osób starszych, osób z dziećmi, grup przedszkolnych oraz osób z psami. W trosce o użytkowników, a szczególnie osoby starsze przechodzące tędy z zakupami, poruszające się za pomocą wózków czy balkoników, prosimy o rozpatrzenie naszej prośby. Jesteśmy pewni, że wymieniona nawierzchnia chodnika na kostkę polbruk, z wydzieleniem ciągu rowerowego, a także kilka ławek i koszy na śmieci uczyni ten chodnik jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem spacerów i wypoczynku.