Zadania realizowane z budżetu obywatelskiego

30. Wymiana nawierzchni ulicy – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

[źródło zdjęcia: z wydarzenia na Facebooku „Południe Razem w Budżecie Obywatelskim 2016!”] Lokalizacja: Fragment działki nr 12583, zlokalizowany w trójkącie pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży […]

29. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej – Zespołu boisk sportowych Orlik 2012.

Lokalizacja: Katyńska 3 Koszt: 150 000 zł Autor: Marcin Trojanowski Opis: Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej Zespołu boisk sportowych Orlik 2012 ma już ponad 7 lat. Jest to najstarszy tego […]

28. Wykonanie alejek spacerowych łączących Park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma z położonym obok parkiem (zlokalizowanym między ul. Prusa, ul. Reymonta i ul. Bema).

[źródło zdjęcia: z wydarzenia na Facebooku „Południe Razem w Budżecie Obywatelskim 2016!”] Lokalizacja: Teren pomiędzy budynkiem mieszkalnym Reymonta 11 a Przedszkolem nr 9, nr działki 12173/11 Koszt: 99 320,00 zł Autor: […]

See all our news

Co to jest BO?

Łomża została podzielona na strefy: Południe, Centrum i Łomżyca. Każda z nich dostanie 30 proc. całości, pozostałe 10 proc. rozdzieli Zespół Koordynujący, zachowując kolejność wynikającą z głosowania mieszkańców.
Pieniądze można wydać na inwestycje – budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.
Każdy mieszkaniec Łomży, który ukończył 16 lat może zgłosić swój pomysł – np. plac zabaw, parking, chodnik.
W przygotowaniu projektów zadań – oszacowaniu kosztów, ustaleniu właściciela nieruchomości itp. pomogają urzędnicy. Zawsze są prowadzone specjalne dyżury. Potem mieszkańcy w głosowaniu wybierają te zadania, które zostaną zrealizowane.
Za ostatni etap odpowiada Urząd Miejski – wyłania wykonawców prac w drodze przetargu lub zapytań ofertowych, zgodnie z wymogami prawa.

Aby pomysł został zrealizowany w ramach Budżetu obywatelskiego, musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu zgłoszenia zadania. Jeżeli masz pomysł, opisz go i przyjdź do Urzędu Miejskiego na dyżur urzędników. Pomogą sprawdzić, czy planowane zadanie dotyczy majątku miejskiego i pomogą przygotować kosztorys. Pamiętaj, że zadanie może być zgłoszone tylko na odpowiednim formularzu, musi być podpisane, zawierać dane wnioskodawcy oraz podpisy i dane 10 osób, które popierają pomysł. Nie zapomnij o danych do kontaktu – być może Zespół koordynujący zechce doprecyzowania szczegółów dotyczących zadania. Gdy będzie ogłoszona lista zadań, możesz lobbować na rzecz swojego pomysłu. Zachęć sąsiadów i znajomych, żeby głosowali właśnie na niego.
Wypełnij formularz (formularz zgłoszenia)
Gdzie i kiedy zgłaszać pomysły
Zasady weryfikacji zadania (Karta oceny formalnej)

Zasady głosowania

O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy miasta, którzy w jego dniu ukończyli 16 lat i mieszkają w Łomży. Głosowanie odbywa się w osobiście, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania, poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Łomża, poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Łomży karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży) lub poprzez przesłanie na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl. wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania. Głosować można jednorazowo, wybierając maksymalnie trzy zadania. W razie wyboru więcej niż trzech zadań lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.