Edukacja

W Łomży działają dwie uczelnie wyższe: Państwowa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu. Uczelnie poprzez swoją wiedzę, doświadczenie oraz potencjał badawczy wpływają na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Ogromne możliwości otwiera Instytut Żywności i Gastronomii funkcjonujący w ramach PWSIiP posiadający doskonałe zaplecze naukowo -badawcze dla rozwoju technologii z sektora rolno-spożywczego, w odniesieniu m.in. do żywności ekologicznej czy funkcjonalnej. Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach: informatyka, automatyka i robotyka, technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo. W Łomży studiuje 4.000 studentów.

źródło: polskawliczbach.pl