Gospodarka

Położenie Łomży w rejonie tzw. Zielonych Płuc Polski sprzyja rozwojowi przemysłu nieuciążliwego ekologicznie. Wiodącą branżą jest szeroko rozumiana branża przetwórstwa rolno-spożywczego. W Łomży i bezpośrednim sąsiedztwie mają swoją siedzibę zakłady produkcyjne będące liderami w branży przetwórstwa spożywczego. Działają tutaj największe w kraju zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną , mleczarnie znane w kraju i za granicą, browar promujący „łomżing”.

Wiele firm z branży spożywczej wprowadza nowe technologie i produkty unikalne na skalę kraju, czy Europy m.in. w oparciu o współpracę z łomżyńskimi uczelniami. Produkty tych firm uzyskują nagrody i wyróżnienia z uwagi na ich wysoką jakość i niepowtarzalne walory smakowe.

Doskonałe warunki do rozwoju w oparciu o dostępną bazę surowcową znalazły w Łomży również firmy budowlane oraz z branży meblowej czy energetycznej. Potencjał intelektualny wykorzystują prężnie działające firmy z branży IT.

Zainwestowały tutaj m.in.: PEPEES S.A., BROWAR ŁOMŻA, OSM PIĄTNICA, AQUATECH S.A., AUTOMATYKA WSCHÓD, BONA, EDPOL, MACKIEWICZ, NOVUM, SONAROL, SZARŁAT, TMT, UNICO, UNIGLASS POLSKA.

Łomża jest subregionalnym centrum gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym. Łomżyńscy przedsiębiorcy to liderzy innowacji i eksportu w regionie. W 2018r. ponad 50% firm regionu łomżyńskiego prowadziło inwestycje, a 35 % firm wdrażało innowacje produktowe i procesowe. Łomżyńscy przedsiębiorcy ponoszą najwyższe nakłady inwestycyjne na innowacje. W roku 2018 wydatki powyżej 1 mln zł stanowiły 4% ogółu wydatków na innowacje, podczas gdy w regionie czy kraju były poniżej 1%. (RAPORT O SYTUACJI MIKRO I MAŁYCH FIRM W ROKU 2018 – Bank PEKAO S.A.).

Miasto wyróżnia wysoka aktywność przedsiębiorcza, szczególnie w sektorze średnich przedsiębiorstw. W strukturze łomżyńskiej gospodarki MŚP stanowią około 99,95 % wszystkich przedsiębiorstw.

Łomża tworzy przyjazny klimat dla lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się śniadania biznesowa będące platformą dialogu pomiędzy administracją i biznesem. Od 2017 r. Miasto Łomża we współpracy ze Starostwem Łomżyńskim docenia lokalnych przedsiębiorców w konkursie gospodarczym “Łomżyńskie Anioły Biznesu”.

Nowym inwestorom miasto oferuje najkorzystniejsze w kraju warunki inwestowania w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na realizację nowych inwestycji na własnym gruncie w formie zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych na okres 15 lat. Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich - 2 mln, małych - 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych.