Kapitał ludzki

Na rozwój gospodarki Łomży mają niewątpliwie wpływ jednostki naukowo-badawcze i ich współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie opracowania innowacji.

W Łomży działają dwie uczelnie wyższe: Państwowa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu. Uczelnie poprzez swoją wiedzę, doświadczenie oraz potencjał badawczy wpływają na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Ogromne możliwości otwiera  Instytut Żywności i Gastronomii funkcjonujący w ramach PWSIiP posiadający doskonałe zaplecze naukowo – badawcze dla rozwoju technologii z sektora rolno-spożywczego, w odniesieniu m.in. do żywności ekologicznej czy funkcjonalnej.

Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo. W Łomży studiuje kilka tysięcy  studentów.

Mieszkańców Łomży wyróżnia znacznie wyższy poziom wykształcenia w porównaniu do mieszkańców sąsiadujących miast czy województwa.

W Łomży na 1000 mieszkańców pracuje 232 osób . Jest to znacznie więcej niż w województwie podlaskim (GUS 31.XII.2018)

Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi 64,2% co oznacza najwyższy udział tej grupy w porównaniu do okolicznych miast, czy województwa ((Źródło: GUS, 31.XII.2018))

Bezrobocie w Łomży wg danych za kwiecień 2021 r. wynosiło  8,3%. Stosunkowo wysoki stopień bezrobocia sprawia, że w Łomży łatwiej jest znaleźć pracowników niż w innych regionach Polski.

Koszty pracy są jednymi z najniższych zarówno w porównaniu do okolicznych miast jak i województwa czy kraju. W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łomży wyniosło  4.056,02  PLN (2018 rok)