O Nas

Łomża to 63-tysięczne miasto położone w północno wschodniej Polsce w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. Miasto na prawach powiatu, stanowi jeden z trzech głównych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i akademickich regionu.

Miasto leży przy głównym szlaku transportowym o znaczeniu międzynarodowym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 61 i 63, oraz planowanej drogi S61 Via Baltica Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, w odległości 140km zarówno od stolicy kraju jak i północnych i wschodnich granic Polski oraz wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Położenie Łomży w rejonie tzw. Zielonych Płuc Polski sprzyja rozwojowi przemysłu nieuciążliwego ekologicznie.Wiodącą branżą jest szeroko rozumiana branża przetwórstwa rolno-spożywczego. W Łomży swą siedzibę mają zakłady produkcyjne będące liderami w branży przetwórstwa spożywczego. Doskonałe warunki do rozwoju w oparciu o dostępną bazę surowcową znalazły w Łomży również firmy budowlane oraz firmy z branży meblowej. Potencjał intelektualny wykorzystują prężnie działające firmy z branży IT.

Łomża jest subregionalnym centrum gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym. Łomżyńscy przedsiębiorcy to liderzy innowacji i eksportu w regionie.

Na rozwój gospodarki Łomży mają  niewątpliwie  wpływ  jednostki  naukowo-badawcze  i  ich współpraca  z  przedsiębiorstwami        w zakresie opracowania innowacji. W Łomży działają dwie liczące się uczelnie wyższe: Państwowa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu. Uczelnie poprzez swoją wiedzę, doświadczenie oraz potencjał badawczy wpływają na wzrost konkurencyjności  i innowacyjności gospodarki regionu. Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach: informatyka, automatyka i robotyka, technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo. Koszty pracy są jednymi z najniższych w porównaniu do okolicznych miast, województwa czy kraju. Łomża wspiera wszelkie inicjatywy i realne działania związane z rozwojem gospodarczym miasta w szczególności z realizacją nowych inwestycji.

Do dyspozycji przedsiębiorców utworzone zostało w Urzędzie Miejskim w Łomży, Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą oraz planujących przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie miasta Łomża. Udziela informacji na temat gospodarki, potencjału i możliwości inwestycyjnych w mieście.
Do obsługi konkretnego projektu inwestycyjnego przydzielany jest pracownik ("pilot inwestycyjny"), którego zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy w całym procesie inwestycyjnym. COP udziela wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Zachętą do inwestowania na terenie Łomży są przygotowywane przez magistrat i wprowadzane w życie programy wsparcia przedsiębiorców.

Miasto oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet do lat 6 Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność na terenie miasta może liczyć na zwolnienie z podatku na okres 3 lat.Na terenie miasta funkcjonuje Podstrefa Łomża SSSE oraz Park Przemysłowy Łomża. Więcej informacji na stronie Strefa Inwestora.

Biznes na obcasach w Łomży, śniadania biznesowe w ŁomżyTworzymy przyjazny klimat dla inwestorów i lokalnych przedsiębiorców.  To platforma dialogu pomiędzy administracją a biznesem podczas czwartkowych śniadań biznesowych, gdzie przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. Od dwóch lat wspólnie ze Starostwem Łomżyńskim doceniamy lokalnych przedsiębiorców w konkursie gospodarczym “Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Aktualizujemy i wdrażamy Program Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes”. Organizujemy dziesiątki spotkań biznesowych, również z przedstawicielami zagranicznego biznesu, konferencje, warsztaty. Aranżujemy indywidualne spotkania w zależności od potrzeb czy networking. Promujemy przedsiębiorcze postawy wśród młodzieży podczas cyklu spotkań Akademia Biznesu. Więcej informacji na stronie aktualności COP.

Zakres działań Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Spot gospodarczy o Łomży